Klordioksitin hayvan yetiştiriciliği

Klordioksitin Hayvan Yetiştiriciliğinde Önemi ?

Klordioksitin hayvan yetiştiriciliğindeki önemi, düşük konsantrasyonlarda etkili, tatsız ve kokusuz bir madde olması, kalıntı ve klor tadı yaratabilecek klorofenollere dönüşmemesi, düşük ve yüksek pH değerlerinde bakteri fungus, alg ve biofilmlere karşı etkili olması, kloramin ve trihalomentanların(THMs) oluşumuna neden olabilecek bazı maddelerle ve amonyakla reaksiyona girmemesi gibi özelliklere sahip olmasıdır. Ayrıca Klordioksit, su kaynaklı parazitlerden klora dayanıklı Giardia ve Cryptosporidium’a karşı da etkili bir maddedir.

Klordioksit hayvan yetiştiriciliğinde, tavuk ve sığır karkaslarının soğutulmasında da kullanılan sularda mikrobiyel popülasyonun azaltılması amacıyla kullanılır. Tavuklarda Klordioksit uygulaması raf ömrünü uzatır. Tavuk karkaslarında Salmonella’yı önler.

Klordioksit’in sulandırılmış klor çözeltilerine kıyasla Listeria mono-cytogenes üzerinde de yüksek oranda öldürücü etkiye sahiptir.

Elde edilen mikrobiyolojik bulguların sonucunda Klordioksit , su ürünlerinde, kırmızı et ve beyaz etlerde, meyve ve sebzelerde tazeliğin korunması ve raf ömrünün uzatılmasında kaçınılmazdır. Sağlığa zarar vermeyecek hale getirdiğinden (sanitizer) Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tavuk karkaslarının daldırıldığı  soğutma sularında Klordioksit kullanımına izin vermiştir.

Klordioksit Kullanım Dozajları

Uygulama Alanı Uygulama Şekli Uygulama Süresi Uygulama Dozu
Hayvanların kullanım suyunda Dozaj pompası ile Sürekli 1000 Litre suya 140 ml  CHEMYA Klordioksit
Su hatlarının biyofilm tabakasından arınması Şok Dozajlama 1 Saat 1000 Litre suya 1 Litre CHEMYA Klordioksit

Klordioksitin Sağladığı Avantajlar

⟩ Tavuk karkaslarında salmonella’yı önler
⟩ Kesimden sonra tavuk, kırmızı et ve balıkların raf ömürünü uzatır
⟩ Meyve ve sebzelerde raf ömürünü uzatır
⟩ Su dan gelen mikroorganizmalar canlılar için birinci derecede hastalık kaynağıdır ve gelişmesini olumsuz etkiler
⟩ Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından önerilmiştir.
⟩ CHEMYA hayvanların içme suyunun daha sağlıklı ve yüksek kaliteli olmasını sağlar