Klordioksit Sağlık Sektörü

Klordioksit Sağlık Sektöründe Önemi ?

Klordioksit Sağlık Sektörü için kolay kullanımlı, ekolojik, hızlı ve en geniş etki Spektrumlu yeni nesil bir dezenfektandır. Hastaneler, poliklinikler, özel muayenehaneler, sağlık ocakları devamlı mikroorganizmalara ve hastalık yapıcı faktörlerle karşı karşıyadır. Sağlık hizmeti veren bu yerler steril koşullarda çalışmak zorundadur. CHEMYA klordioksit hızlı ve kalıcı dezenfeksiyonla, geniş etki spektrumuyla temas ettiği yüzeylerde steril bir ortam oluşturur.

Klordioksit Sağlık Sektöründe, mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek veya yok etmek için doğru dezenfektanlar ile sterilzasyon işlemlerinin yapılması hastanelerde etkili infeksiyon kontrolü sağlar. Teşhis ve tedavi amaçlı tekrar kullanılan araçlarda kross-infeksiyonu önleyecek işlemlerin yapılması şarttır.

Tıbbi araç/gereçlerin sterilizasyon ve dezenfeksiyonundaki yetersizlik ekstra tedavi harcamalarına, hastalarda morbidite hatta mortaliteye neden olduğu gibi sterilizasyon-dezenfeksiyon konularında gereksiz işlemlerin de hastane giderlerini arttıracağı unutulmamalıdır.

Klordioksit Kullanım Dozajları

Uygulama Alanı Uygulama Şekli Uygulama Süresi Uygulama Dozu
Kullanım suyu Lejyonerlere karşı Dozaj pompası ile Sürekli 1000 Litre suya 140 ml  CHEMYA Klordioksit
Biyofilm mücadelesi Şok Dozajlama 1 Saat 1000 Litre suya 1 Litre CHEMYA Klordioksit
Yüzey dezenfeksiyonu Şok Dozajlama 10 Dakika 1000 Litre suya 1 Litre CHEMYA Klordioksit