Klordioksit Biosid

Klordioksit Biosid

CIP-Temizliğinde Klordioksit(CIP=Üretim Yerinde Temizlik)

Üretim tesisinin doğru temizlik ve dezenfeksiyonu, çalışan bir kalite güvence sisteminin anahtarını teşkil eder. Sadece iyi bir şekilde uyumu sağlanmış temizlik ve dezenfeksiyon tedbirleri ile sürekli olarak, yüksek kaliteli, müşterileri memnun edecek ürün elde edilmesini garanti eder.

Uygulanan temizlik tedbirleri giderek mevcut olan mikroorganizmalar için beslenme tabanını ortadan kaldırır. Bu beslenme tabanı gerek organik üremeleri(proteinler, yağlar, karbonhidratlar) ve gerekse anorganik çökeltilerden meydana gelir. En son sayılanlar genelde, su sertliğinden gelen kalsiyum ve magnezyum karbonatları ile sulfatlarıdır. Fakat bunlar çok inatçı türden olan kalsiyum fosfat (süt taşı) veya potasyum tartarat (şarap taşı) artıkları da olabilir. Yine demir oksitleri de (Korozyon) işletmeler için hiç istenmeyen kirlenmelerdendir.

Bu kirlenme partikülleri çok çeşitli şekillerde üst yüzeye yapışma imkanına sahiptir.Ekseri elektrostatik çekme kuvveti, kimyasal birleşme ve mekanik kilitlenme şekli arasında bir oyundur. Temizleme metodu ile üst yüzeydeki bu kirlerin birlikteliğinin ortadan kaldırılması ve yüzeyin bu esnada zarar görmemesi gerekmektedir. Bu arada efektif bir temizlik yapılabilmesi için, özellikle partiküllerin bazik eriyikler ve asidik eriyiklerde farklı erime davranışı , şişme ve karışma davranışı ile suspanse edilebilirlikleri dikkate alınır. Bu esnada yapılan temizliğin başarısı “Sinner” e göre, Temizlik maddesinin kendisi, zaman, ısı ve mekanik şeklinde tanımlanan dört faktöre bağımlıdır. Hijyenden sorumlu kişilerin bugün artık her tür uygulama durumu için çok fazlası ile bir çok ciddi temizlik maddesi arasından seçim yapma imkanı bulunmaktadır.

CIP-Temizliğinde (CIP=Cleaning in place) genelde otomatik temizlik prosesine uyumu sağlanmış akışkan ürünler kullanılır. CIP temizleyicilerinin mümkün olabildiğince köpüksüz ve ön görülen temizleme ısısı ve mekanik yüklere göre ayarlı olması gereklidir. Bunların çok yüksek bir kir taşıma kapasitesi olup, bu nedenle uygulama eriyiği olarak sınıflandırılmalarına sebep olur. Ek olarak CIP için uygun deterjanın az bir mekanik yardım ile yüksek temizlik aktivitesine sahip olması gerekir. Başarılı bir temizlik, bir üretim tesisini mutlu edecek mikrobiyolojik konumu için atılan ilk adımdır. Burada yine temizlik ve dezenfeksiyon tedbirlerinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi gereklidir.

Çünkü ancak doğru uygulanan bir dezenfeksiyon ile patojen mikropların aktifleşmesinin önüne geçilmesi ve ürüne zarar veren mikroorganizmaların durdurulması garanti edilebilir.

Mikrobiyolojik güvenliğin garanti edilebilmesi için, bir üretim tesisinin uygun dezenfeksiyon tedbirleri ile komple hale getirilmelidir. Bunun için İDEAL Biosid olarak CHEMYA Metodunda klordioksit kullanımı tavsiye edilmektedir. Çünkü çok geniş bir etkinlik spekturumuna sahiptir, ekolojik olarak sakıncası bulunmamaktadır. Ulaşılması mümkün olmayacak kadar geniş ekonomik avantajlar sunmaktadır ve her yerde kullanılabilir. Ayrıca CHEMYA komplike olmayan ve ekolojik açıdan sakıncasız bir Klordioksit eriyiği olarak da ortaya çıkmıştır.

Tablo 1 : Çok Kullanılan dezenfekte maddelerinin kıyaslanması*

Etki Maddesi Anti Mikrobiyel Özellikler Etki Maddesi Konsantrasyonu Optimum pH – değeri Çevre – Zehirlenme
Aktif Klor(Sodiumhypoklorit) Geniş Etki Alanı Çabuk Etkili 50 ile 100 ppm Arası 6 ila 7 Arası AOX-oluşumu,Klorfenollar
Biguanidine Boşluksuz Etkli Alanı Mümkün Değil(Maya,küf) Bakterilere Karşı ÇAbuk Etkili 100 ile 200 ppm Arası 4 ila 9 Arası Balıklar ve Omurgasız Su Organizmaları İçin Zehirli, Yıkanması Zor
QAV(Quarter Amonyum Bileşikleri) Boşluksuz Etki Alanı Mümkün Değil , Yavaş Etki 100 ile 200 ppm Arası 5 ila 9 Arası Balıklar ve Omurgasız Su Organizmaları İçin Zehirli, Yıkanması Zor
Parasetik Asit Boşluksuz Etki Alanı Mümkün Değil(Maya), Çabuk Etkili 400 ile 800 ppm Arası 2,5 ila 4 Arası AOX – Oluşumu Yok
CHEMYA Klordioksit Geniş Etki Alanı , Çabuk Etki 0,5 ile 2 ppm Arası 1,5 ile 10 Arası AOX-Oluşumu Yok, Klorfenollerin Oluşumunu Engeller

Tablo 2 : Chemya Klordioksit’ in Mikrobiyolojik etkileri*

Mikro organizmalar CLO² sarfı (ppm) Kontakt Süresi (Dakika) Etki Oranı
Saccharomyces 1,3 ppm 10 %99,999
Pichia (Hansenula) anomala 3,8 ppm 5 %99,999
Lactobacilus frigidus 2,5 ppm 5 %99,999
Pediococcus damnosus 2,5 ppm 5 %99,999
Enterobacter cloacae 2,1 ppm 5 %99,999