İçme Suyu Dezenfektanı Olarak CHEMYA Klordioksit

CHEMYA Klordioksit uzun vadeli mücadelede patojen mikroplara, mantarlara, alglara ve virüslere karşı çok etkili, ayrıca kaynakları koruyan bir dezenfektandır. Dünyanın birçok ülkesinde patente sahip olan sadece çok tehlikeli lejyonella bakterisine karşı çok kesin başarı sağlamakla kalmayıp, ayrıca kullanımında birçok avantajları da getirmektedir. CHEMYA Klordioksit geniş bir pH aralığında etkilidir. Kullanıma hazır olan çözeltinin çevreye karşı duyarlılığı sayesinde su arıtmanın hemen hemen tüm alanlarında risksiz bir kullanım sağlamaktadır. Bunun dışında diğer klor içeren dezenfekte uygulamalarında olduğu gibi içme suyunda halojenli maddeleri örneğin trihalojen bileşimi (trihalometan THM) ve klorlu fenoller, AOX bileşikleri ve kloraminler oluşturmaktadır.

UYGULAMA

Özel yöntemler ve aktive edilmiş çözeltinin yüksek dayanıklığı sayesinde çok kapsamlı tesislere yatırım yapmak gerekmemektedir. CHEMYA Klordioksit aktive edilmiş durumunda sorunsuz nakledilmektedir. Bunun yanı sıra kolay dozajlama tasarruflu bir kullanım imkanı sağlamaktadır. Çözeltinin sus sistemlere eklenmesi özel dozaj pompalarla veya bir sozajlama sistemiyle gerçekleşmektedir.

Dozaj

CHEMYA Klordioksit içme suyunda mikroorganizmalara larşı 0,05 mg/lt – 0,4 mg/lt kullanım konsantrasyonu olarak hesaplanmıştır.

Kullanım Dozaj Miktarı / m³ Suda ClO² Konsantrasyonu / lt
Sürekli Dezenfeksiyon 70 g 0,2 mg
Şok Dezenfeksiyon 140 g 0,4 mg
Biyofilm mücadelesi 7 kg 20 mg

CHEMYA T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan ve Avrupa Birliği’nden ruhsatlı içme suyu dezenfektanıdır.