Klordioksit Atık Su Sistemleri

Atık Su Sistemlerinde Klordioksit Kullanımı

Klordioksit birçok alanda etkili olduğu kadar, atıksu arıtımında da etkili bir dezenfektandır. Yapılan Çalışmalar göstermiştir ki, klordioksit klor gibi su içinde hidrolize olmadığından mikroorganizmalara karşı aktivitesi sabittir. Atıksudaki koliform popülasyonlarını yok eder.

Sularda koku ve renk oluşturucu bileşikler genellikle inorganik tuzlar (demir-mangan türevleri), sülfür bileşikleri, yosun ve alglerden gelen organik türler ve kirletici kaynaklardan gelen organik bileşiklerin kontaminasyonundan kaynaklanır. Demir ve mangan bileşiklerini de okside edici özelliği olduğundan dolayı oksidasyon ajanı olarak kullanılır, koku ve renk giderme yanında istenmeyen organik bileşiklerin giderilmesinde etkilidir. Klordioksit, organik yüklü atıksulardaki diğer klor bazlı ürünlere göre dezenfeksiyon esnasında trihalojenmetanlar gibi halojenler oluşturmaz.

CHEMYA Klordioksit’in, atık sularda sıklıkla rastlanan Pseudomonas aeruginosa, Escherichiacoli, Stapylococcus aereus, Enterococcus hirae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Candida albicans, Aspergilus niger, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Legionella pneumophila gibi mikroorganizmalar üzerindeki etkinliği laboratuvarlarca raporlanmıştır.

Dozaj miktarı suyun kirlenme koşullarına göre değişmektedir. Gerekli teknik detaylar için CHEMYA uzman personelleri ile iletişime geçebilirsiniz.

CHEMYA® Kloridoksit